Mei Blaaskankermaand: cijfers en trends in Nederland

De overleving van mensen met de diagnose blaaskanker is in tegenstelling tot de meeste kankersoorten de afgelopen decennia niet verbeterd. Jaarlijks overlijden zo’n 1.300 mensen aan blaaskanker in Nederland. Bij ongeveer 5% van alle patiënten met blaaskanker zijn er uitzaaiingen bij diagnose. Van deze patiënten is 5 jaar na diagnose slechts 10% nog in leven.

Link: https://iknl.nl/uitgezaaide-blaaskanker?utm_campaign=Mei+2022&utm_source=Themanieuwsbrief+urologie&utm_medium=Email+Spotler

 

Jun 7, 2022